Exempel

 • Energihushållning tillsammans

  Energihushållning tillsammans

  Med elpriser som får företag och hushåll att gå på knäna behövs nya sätt att jobba med energihushållning. Det finns jättestora möjligheter, inte minst till följd av ny teknik. Men för att utnyttja möjligheterna och tänka klokt kring vad som bör göras är det ofta bra att arbeta tillsammans. Ett första steg är att bara…

  Läs mer →

 • Exempel på en förändrad debatt

  Exempel på en förändrad debatt

  Även i Sverige har debatten kring ekonomisk utveckling förändrats till följd av de senaste årens kriser. Men kanske har debatten svängt mer utomlands, till exempel i USA. Rana Foroohar, journalist på Financial Times, har författat boken Homecoming: The Path to Prosperity in the Post-Global Age (2022). I boken utvecklar hon perspektiven på hur vi idag…

  Läs mer →

 • Medborgarbudget

  Medborgarbudget

  Flera kommuner i Sverige har under senaste årtiondena prövat sig fram med deltagande budget, som i Sverige ofta kallas medborgarbudget. Dessa lokala initiativ i Sverige är en del av en internationell rörelse av kommuner som prövar sig fram med deltagande budget. I Sverige finns det erfarenheter från bland annat Avesta, Haninge, Uddevalla, Örebro, Uppsala, Torsby…

  Läs mer →

 • Bygdebolag

  Bygdebolag

  En möjlighet för orten att driva sin egen utveckling framåt är att starta ett bygdebolag. Bygdebolag finns i olika former runtom i Sverige, men är kanske ännu vanligare i andra länder. I Sverige togs ett stort steg när skriften Guide till att bilda bygdebolag publicerades av Tillväxtverket, Coompanion och Hela Sverige ska leva och SLU.…

  Läs mer →

 • Energigemenskaper

  Energigemenskaper

  Att starta en energigemenskap är ett sätt att behålla den ekonomiska vinsten från framförallt ny förnybar energi lokalt. Energigemenskaper kan också bidra till mer än bara lokal acceptans för t.ex. vindkrafts- och solelsparker. Enligt en undersökning i Europa vill människor i de områden där energigemenskaper äger mycket lokal energi ofta bygga ut den förnybara energin…

  Läs mer →

 • Lokalt gemensamt välståndsbyggande

  Lokalt gemensamt välståndsbyggande

  Lokalt gemensamt välståndsbygge är ett sätt att arbeta för lokal utveckling och starkare lokala ekonomier. Det är ett arbetssätt som kan tillämpas av alla offentliga organisationer såväl som av andra verksamheter som vill bidra till en lokalt hållbar utveckling. Arbetssättet har utvecklats i bland annat Cleveland (USA) och Preston (Storbrittanien). De lokala varianter av lokalt…

  Läs mer →

Sök bland exemplen här!