Lokalt gemensamt välståndsbyggande

Lokalt gemensamt välståndsbygge är ett sätt att arbeta för lokal utveckling och starkare lokala ekonomier. Det är ett arbetssätt som kan tillämpas av alla offentliga organisationer såväl som av andra verksamheter som vill bidra till en lokalt hållbar utveckling.

Arbetssättet har utvecklats i bland annat Cleveland (USA) och Preston (Storbrittanien). De lokala varianter av lokalt gemensamt välståndsbygge som utvecklats på dessa platser går under benämningarna Clevelandmodellen respektive Prestonmodellen.

Arbetssättet kan innehålla en rad olika insatser, tex satsningar på utbildning och konsultation för lokal företagsutveckling. En av huvudpelarna i arbetssättet är ofta ett mer medvetet arbete med lokal offentlig upphandling. Det betyder att en kommun eller region som arbetar med lokalt gemensamt välståndsbygge arbetar med hela ”den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp”. De använder denna process målmedvetet för att främja hållbar samhällsutveckling.

En introduktion till hur lokalt gemensamt välståndsbygge kan användas för att nå en hållbar utveckling ges i skriften ”Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge”.

Drivande i utvecklingen av arbetssättet har bland annat nordamerikanska Democracy Collaborative och brittiska Centre for Local Economic Strategies varit.

Arbetssättet uppmärksammades bland annat på Lokalekonomidagarna i Järvsö 2019:

Klicka på den röda knappen för att spela videon från Lokalekonomidagarna i Järvsö 2019.

En diskussion kring hur arbetssättet tillämpats i Preston samt hur det finns tendenser till liknande ansatser överallt där sociala och ekologiska mål tas med i upphandlingar i Sverige diskuterades i webinariet Preston-modellen – kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling.

Lär dig mer med hjälp av följande resurser: