Exempel på en förändrad debatt

Rana Foroohar deltog länge som journalist på World Economic Forum, men ville inte åka på sista årets arrangemang och har varit kritisk till forumets status länge. I en podd från förra året säger hon att forumet varit en av de institutioner som drivit på den nyliberala politiken som hon själv är mycket kritisk till. Foto av World Economic Forum används enligt öppen licens CC BY-NC-SA 2.0.

Även i Sverige har debatten kring ekonomisk utveckling förändrats till följd av de senaste årens kriser. Men kanske har debatten svängt mer utomlands, till exempel i USA.

Rana Foroohar, journalist på Financial Times, har författat boken Homecoming: The Path to Prosperity in the Post-Global Age (2022). I boken utvecklar hon perspektiven på hur vi idag rör oss bort från nyliberalismen.

Reportaget nedan är det första utav tre i en serie som handlar om hur debatten och den ekonomiska politiken är på väg att förändras i Nordamerika.

Vändningen som beskrivs i denna reportageserie öppnar för ett annat sätt att göra saker på även i Sverige och Europa, inte minst för mer genomtänkta satsningar på starkare lokala ekonomier och leverantörskedjor.

Fotot överst: Rana Foroohar deltog länge som journalist på World Economic Forum, men ville inte åka på sista årets arrangemang och har varit kritisk till forumets status länge. I en podd från förra året säger hon att forumet varit en av de institutioner som drivit på den nyliberala politiken som hon själv är mycket kritisk till. Foto av World Economic Forum används enligt öppen licens CC BY-NC-SA 2.0.