En möjlighet för orten att driva sin egen utveckling framåt är att starta ett bygdebolag. Bygdebolag finns i olika former runtom i Sverige, men är kanske ännu vanligare i andra länder.

I Sverige togs ett stort steg när skriften Guide till att bilda bygdebolag publicerades av Tillväxtverket, Coompanion och Hela Sverige ska leva och SLU. Skriften både porträtterar ett antal bygdebolag i Sverige, ger exempel på vad ett bygdebolag kan ha för verksamhet och ger allmänna råd om hur man kan gå tillväga för att starta ett eget.

I den engelskspråkiga världen kallas denna typ av företag ofta ”Community Development Corporations”. Här hittar du några engelskspråkiga resurser om bygdebolag och erfarenheter från andra länder: