Energihushållning tillsammans

Bild av Libby Levi for opensource.com. Använd enligt öppen licens CC BY-SA 2.0.

Med elpriser som får företag och hushåll att gå på knäna behövs nya sätt att jobba med energihushållning. Det finns jättestora möjligheter, inte minst till följd av ny teknik. Men för att utnyttja möjligheterna och tänka klokt kring vad som bör göras är det ofta bra att arbeta tillsammans.

Ett första steg är att bara prata om vad som går att göra för att sänka sin elräkning. De flesta i Sverige är involverade i sådana samtal redan på grund av elprisutvecklingen. Men genom att bjuda in fler lokalt till en studiecirkel går det att komma längre.

Enligt Energieffektiviseringsföretagen går det att halvera fastighetssektorns energiförbrukning.

Det finns många projekt där boende i en stadsdel eller på en landsort gått samman och använt lokala data för att analysera hur energianvändningen ser ut.

Nu när alltfler blir energiproducenter lokalt med hjälp av tex solel blir det lite extra intressant att följa upp hur detta påverkar den lokala energiförbrukningen. Den el som både produceras och används lokalt avlastar det regionala och nationella elnätet.

Lokalt är en intressant skala att arbeta på den s.k. ställverksnivån. Ställverket är den plats där det lokala distributionsnätet är uppkopplat på det regionala elnätet. För denna nivå går det att få fram statistik på elförbrukning som kan analyseras av en lokal studiecirkel.

Enskilda fastigheter, både hushållsfastigheter och kommersiella fastigheter, är en annan nivå som givetvis är intressant att titta på. Mycket av det som boende och företag kan göra själva är så att säga bakom elmätaren. Möjligheterna att mäta elförbrukningen inte bara på fastighetsnivå, men för enskilda maskiner eller system i ett hus är idag stor. Till exempel går det lätt att mäta förbrukningen för tvättmaskiner, uppvärmning, kylskåp, cirkulationspumpar mm. Det är också förhållandevis lätt att få fram kostnadsförslag för olika energibesparande åtgärder. Detta är viktigt att göra en analys av hur förbrukning ser ut för att man ska kunna prioritera vad som ska göras på kort respektive lite längre sikt.

Om man jobbar som en lokal studiecirkel kan deltagarna i cirkeln hjälpa varandra med att få fram och analysera data för respektive hushåll och verksamhet.

En lokal analys av energianvändingsmönster på en ort kan identifiera när på dygnet en ort har sina effekttoppar. Åtgärderna för att kapa effekttopparna, som generellt inträffar när elen är som dyrast på dagen, kan ske både i enskilda fastigheter och genom gemensamma lösningar inom det lokala elnätet.

Exempel på åtgärder som går att göra på lokalsamhällsnivå finns i flera orter i Europa och några bostadsområden i Sverige där man delar energi lokalt. I orter där lokal energidelning förekommer satsar man också ofta på lokala energilagring, tex med hjälp av batterier. Batterier kan hjälpa boende på en ort att spara energi från lokal produktion (solel eller vindkraft) när det finns ett överskott (tex på dagen) för att ta ut den då det finns ett underskott (tex på natten).

En möjlighet är att starta en lokal studiecirkel ihop med hjälp av de lokala energirådgivarna.

Läs mer här:

Illustration ovan: Libby Levi for opensource.com. Använd enligt öppen licens CC BY-SA 2.0.

Lär dig även om möjligheterna med ny förnybar energi med hjälp av följande resurser: