Exempel

 • Gemensam upphandling av solel

  Gemensam upphandling av solel

  Genom att samordna sig lokalt och arbeta med en gemensam upphandling av solelsinstallationer så ges möjlighet både till gemensamt lärande och bättre installationspriser. Vad är rimligt pris för en solelsanläggning? Passar det installera solel på mitt tak eller på marken på min tomt? Hur gör man för att sälja el till elnätet? Det finns ofta…

  Läs mer →

 • Solel ger bättre elpris

  Solel ger bättre elpris

  Solelen har ökat stadigt under en hel rad av år och var lönsam långt innan den senaste tidens rekordhöga elpriser. Utmaningarna kring att använda solel ser olika ut beroende på var du bor, samt om du själv äger en lämplig plats att montera solel på eller inte. Men solel har gått från att vara dyr…

  Läs mer →

 • Samverkan för närproducerad mat

  Samverkan för närproducerad mat

  En sektor där det finns stora möjligheter att hämta hem produktion är livsmedelssektorn. Nya metoder kan stödja det arbetet. Utmaningarna är att skapa nya lokala ekonomier kring mat. Vi har idag vant oss med att maten produceras långt bort. Trenden under lång tid har också varit att allt färre jobbar i jordbruket. Maten har alltså…

  Läs mer →

 • Service i samverkan

  Service i samverkan

  Service är en grundläggande förutsättning för ett fungerande lokalsamhälle och för möjligheterna att bedriva lokalt företagande. I projektet Service i samverkan så jobbade kommuner och lokala orter och företag ihop med att hitta vägar att förbättra samhällsservicen på landsbygden runtom i Sverige. I projektet arbetade man med utveckling av möjliga samverkansplattformar för aktörer på olika…

  Läs mer →

 • Lokala utvecklingsplaner

  Lokala utvecklingsplaner

  Det finns generellt ett behov av att de som bor och verkar på en ort också är de som ställer upp planer för hur de vill utveckla sitt samhälle. Samhällsplanering är inget som kan eller bör lämnas i händerna på enbart experter. Som ett svar på den centralisering som skedde under 1900-talet uppstod landsbygds- och…

  Läs mer →

Sök bland exemplen här!