Grundkurs

Du kan läsa en 1,5 månader lång kurs i lokalekonomiskt förändringsarbete på deltid och distans på Färnebo folkhögskola! Två kurser genomförs 2023. Nästa kurstillfälle kommer att annonseras här på www.lokalekonomifornyfikna.se, på folkhögskolans webbsida www.farnebo.se och på Folkhögskolornas gemensamma informationssida: www.folkhogskola.nu

I kursen lär du dig om möjligheten att genom lokal utveckling tackla arbetslösheten, demokratiunderskottet, klimatkrisen och växande samhällsklyftor. Du lär du dig också att praktiskt använda lokalekonomisk analys (LEA) – ett verktyg för lokalt förändringsarbete.  

I kursen lär du dig att uppmärksamma möjligheter som finns just på din ort. Du skaffar dig ”lokalekonomiska glasögon” och lär dig uppskatta potentialen för nya verksamheter och företag inom tex energi-, mat-, kultur- och tjänstesektorn. I kursen bekantar vi oss också med olika former finansiering för nya företag och lokalekonomiskt utvecklingsarbete.

I en tid präglad av såväl ekonomisk kris, internationell oro och social polarisering, som klimat- och miljökris ger kursen dig praktisk kunskap om hur vi kan skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle med större ekologisk och social hållbarhet.

Kursen vänder sig både till dig som är ideellt engagerad i din ort; aktiv i ett samhällsengagerat företag, och/eller professionellt verksam inom lokal utveckling.  

Kursupplägg

I kursen arbetar vi med den fiktiva orten Läckbo som vi analyserar tillsammans. Vi tittar på vilken information vi behöver för att förstå både de problem och de utvecklingsmöjligheter som finns, samt hur vi kan fördjupa vår förståelse av orten genom exempelvis intervjuer, offentlig statistik och enkäter. 

Analysen av nuläget i Läckbo använder vi för att tillsammans med boende i Läckbo, formulera en konkret men samtidigt visionär handlingsplan, samt nya verksamhets- och företagsidéer. Genom att arbeta med den fiktiva platsen Läckbo ihop med kursledare och övriga kursdeltagare rustar du dig för att jobba med motsvarande process i verkligheten i en stadsdel eller på en landsort. 

I kursen får du också bekanta dig med och diskutera kring olika exempel på lokal utveckling t.ex. servicepunkter, energigemenskaper, matmarknader, byggemenskaper och bygdebolag.

I kursen träffas vi både på videomöten som är ca 3 timmar (ca 4 st) och en helg på folkhögskolan i Österfärnebo.

Studiematerial

Vi utgår från en guide för lokalekonomisk analys som författats av Ulla Herlitz mfl. Vi använder oss även texter och exempel från www.lokalekonomifornyfikna.se

Utöver detta använder vi även rapporter och exempel från Hela Sveriges onlinebibliotek, Servicebanken, samt The Localization Action Guide (en engelskspråkig webbsida).

Detta förväntas du ha lärt dig efter avslutad kurs

Kursen ger dig:  

  • fördjupad kunskap om möjligheterna att genom lokalt utvecklingsarbete tackla olika samhällsutmaningar
  • introduktion till lokalekonomi som begrepp och perspektiv
  • kunskap för att jobba med studiecirklar och annan form av processledning för lokal utveckling, med fokus på att bättre ta tillvara lokala resurser och möjligheter.