Kontakt

Det är jag som gör sidan Lokalekonomi för nyfikna. Mitt namn är Jonathan Korsar och jag är folkhögskollärare med erfarenhet av olika projekt med fokus på aktivt medborgarskap, hållbar utveckling och lokalekonomi.

På Färnebo folkhögskola är jag bland annat lärare på Allmän kurs i Gävle samt på kursen Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna!

Håller även gärna föredrag samt utbildningar kring bland annat följande ämnen:

  • Lokal energi och energigemenskaper som möjlighet för landsbygden
  • Lokalt gemensamt välståndsbyggande – en möjlighet för kommuner och regioner att samspela med medborgare och företag i stadsdelar och omgivande bygder

Ta gärna kontakt!

Skriv till: info(at)lokalekonomifornyfikna.se