Medborgarbudget

Foto: Suzette deltog i medborgarbudget i New York av Daniel-Latorre. Används enligt öppen licens CC BY 2.0.

Flera kommuner i Sverige har under senaste årtiondena prövat sig fram med deltagande budget, som i Sverige ofta kallas medborgarbudget. Dessa lokala initiativ i Sverige är en del av en internationell rörelse av kommuner som prövar sig fram med deltagande budget.

I Sverige finns det erfarenheter från bland annat Avesta, Haninge, Uddevalla, Örebro, Uppsala, Torsby och Åre. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en guide för arbete med medborgarbudgetar.

Demokratiportalen har också en sida om hur det kan gå till när medborgare får “rösta på budget”.

En svensk organisation som jobbar med fokus på att hjälpa kommuner eller kommunala bolag att jobba med deltagande budget och andra deltagande processer är Digidem lab, som även samverkar med många städer runtom i Europa. Digidem lab har bland annat arbetat med medborgarbudget i Biskopsgården, Lundby på Hissingen och Majorna i Göteborg.

Lär dig mer med hjälp av följande resurser:

Engelskspråkiga resurser:

Foto överst: Deltagare i en medborgarbudget i New York (USA). Fotot av Daniel-Latorre används enligt öppen licens CC BY 2.0.