Service i samverkan

Foto: Henrik Ismarker, används enligt öppen licens CC BY-NC-ND 2.0.

Service är en grundläggande förutsättning för ett fungerande lokalsamhälle och för möjligheterna att bedriva lokalt företagande.

I projektet Service i samverkan så jobbade kommuner och lokala orter och företag ihop med att hitta vägar att förbättra samhällsservicen på landsbygden runtom i Sverige.

I projektet arbetade man med utveckling av möjliga samverkansplattformar för aktörer på olika samhällsnivåer. Projektet jobbade också praktiskt med att skapa s.k. servicepunkter och nya servicelösningar.

I projektet togs det fram en resurssida som lyfter fram olika sätt att arbeta och lokala lösningar. På sidan finns också en beskrivning av metoder som är användbara för att samla folk i en bygd och utveckla gemensamma planer, t.ex. lokalekonomisk analys och möjliga mötesupplägg.

Läs mer här på webbsidan Service i samverkan!

Foto ovan: Butik i lego av Henrik Ismarker, används enligt öppen licens CC BY-NC-ND 2.0.