Lokala utvecklingsplaner

"Participants drawing a map of their territory in Macaregua village, Curití -Colombia" by Bioversity International is licensed under CC BY 2.0.

Det finns generellt ett behov av att de som bor och verkar på en ort också är de som ställer upp planer för hur de vill utveckla sitt samhälle. Samhällsplanering är inget som kan eller bör lämnas i händerna på enbart experter.

Som ett svar på den centralisering som skedde under 1900-talet uppstod landsbygds- och ortenrörelser med fokus på att ta tillbaka initiativet och resurser till samhällets första nivå, dvs den nivå på vilken deltagande demokrati och samhällsplanering är möjlig.

Lär dig mer om den första samhällsnivån i skriften med samma namn, samt i denna presentation:

Rörelsen för lokal utveckling i Sverige har tagit fram många olika material.

Här är några användbara resurser:

Foto ovan: ”Participants drawing a map of their territory in Macaregua village, Curití -Colombia” av Bioversity International, används enligt en öppen licens CC BY 2.0.