Solel ger bättre elpris

Solelinstallation. Foto: Jonathan Korsar

Solelen har ökat stadigt under en hel rad av år och var lönsam långt innan den senaste tidens rekordhöga elpriser.

Utmaningarna kring att använda solel ser olika ut beroende på var du bor, samt om du själv äger en lämplig plats att montera solel på eller inte. Men solel har gått från att vara dyr el till att kunna konkurrera med el från en rad andra energikällor. Solel är intressant av många skäl, men bland annat för genererad el kan matchas med privatpersoners och företags förbrukning av el både i tid och rum. Det senare gör att solel har stor potential att avlasta elsystemet i Sverige.

Installerad effekt solel i Sverige ökar årligen. Nedanstående graf är hämtad från branschföreningen Svensk solenergi. Den visar både hur mycket solel som totalt produceras, samt hur mycket som säljs till elnätet å ena sidan och hur mycket som används av de fastigheter där solelen är installerad.

Bakgrunden till ökningen av solel var till och med 2020 inte kopplad till ökade elpriser, utan till fallande kostnader över tid för solel. Priset och därmed återbetalningstiden för en solelanläggning har minskat från 1980-talet och ganska dramatiskt mellan 2008 och 2014. Därefter har priset fortsatt att minska men inte lika snabbt. De ser också ut att fortsatta minska om än inte alls så dramatiskt som mellan 2008 och 2014. De sista åren har de höga elpriserna tillkommit och blivit ett starkt skäl för många att installera solel, vilket bidragit till en fortsatt kraftig ökning av antalet solelsinstallationer.

Lär dig mer om hur solel kan användas med följande resurser: