Utbilda dig om lokala möjligheter!

Varmt välkommen att delta i den 5 veckor långa distanskursen Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna!

I denna kurs kommer du bland annat att lära dig mer om att det finns minst  138 sätt att skapa mer hållbara och demokratiska lokalsamhällen. Du kommer också att lära dig att hålla i en studiecirkel tillsammans med boende och verksamma på en ort som kartlägger olika lokala möjligheter.

Du kommer att skaffa dig ”lokalekonomiska glasögon” och lära dig uppskatta potentialen för nya verksamheter och företag inom tex energi-, mat-, kultur- och tjänstesektorn. Du kommer få upp ögonen för olika sätt att finansiera nya företag och olika former av lokalekonomiskt utvecklingsarbete.

I en tid präglad av såväl internationell oro, klimat- och elpriskris kommer den här kursen att ge dig praktisk kunskap om hur vi tillsammans kan skapa ett mer inkluderande samhälle med större social hållbarhet och beredskap.

Kursen riktar sig till ideellt engagerade i olika orter, aktiva i samhällsengagerade företag samt professionellt verksamma inom lokal utveckling. 

Detta förväntas du ha lärt dig efter avslutad kurs

Kursen ger dig:  

  • fördjupad kunskap om möjligheterna att genom lokalt utvecklingsarbete tackla olika samhällsutmaningar
  • introduktion till lokalekonomi som begrepp och perspektiv
  • kunskap för att jobba med studiecirklar och annan form av processledning för lokal utveckling, med fokus på att bättre ta tillvara lokala resurser och möjligheter.

Kursupplägg

I kursen arbetar vi med den fiktiva orten Läckbo som vi analyserar tillsammans. Vi tittar på vilken information vi behöver för att förstå både de problem och de utvecklingsmöjligheter som finns, samt hur vi kan fördjupa vår förståelse av orten genom exempelvis intervjuer, offentlig statistik och enkäter. 

Analysen av nuläget i Läckbo använder vi för att tillsammans med boende i Läckbo, formulera en konkret men samtidigt visionär handlingsplan, samt nya verksamhets- och företagsidéer. 

Genom att arbeta med den fiktiva platsen Läckbo ihop med kursledare och övriga kursdeltagare rustar du dig för att jobba med motsvarande process i verkligheten i en stadsdel eller på en landsort. 

I kursen får du också bekanta dig med och diskutera kring olika exempel på lokal utveckling t.ex. servicepunkter, energigemenskaper, matmarknader, byggemenskaper och bygdebolag.

Studiematerial

Vi utgår från en guide för lokalekonomisk analys som författats av Ulla Herlitz. Vi använder även texter och exempel från resurssidan www.lokalekonomifornyfikna.se

Utöver detta använder vi även rapporter och exempel från Hela Sveriges onlinebibliotek och Servicebanken, samt The Localization Action Guide (en engelskspråkig webbsida).

Videomöten och lärplattform

Videomötena i kursen kommer att ske med stöd av Teams. Vi kommer också att använda oss av Microsoft Teams som lärplattform. Ni kommer att få inloggningsuppgifter någon vecka innan kursstart.

Ladda ned kursplanering

Här kan du ladda ned en kursguide med mer detaljerad kursplanering.

Sen anmälan

Obs! Sista ansökningsdatum var 24 april, men du kan göra en sen ansökan som behandlas ifall det fortfarande finns plats på kursen.


Tillsammans förstår vi ofta bättre. Foto: Färnebo folkhögskola 2022
Tillsammans förstår vi ofta bättre. Foto: Färnebo folkhögskola 2022

En variant av kursen startar 29 maj

En variant av kursen kommer genomföras helt på distans samt på engelska i samarbete med ABF Skåne. Del 1 av denna kurs kommer att vara 3 veckor på 25% studiefart. Del 2 av denna kurs kommer äga rum på hösten 25 september – 11 oktober, även den på 25% studiefart och helt på distans. Är du intresserad av att delta i denna variant skriv ett mejl med ett kort personligt brev där du presenterar dig och ditt intresse av kursen. Obs! Du behöver ha kunskaper i engelska på grundläggande nivå för att kunna delta.


Läs mer om: