Planering

Uppgifter – veckoöversikt

Måndag 15 maj, kl.13-16: Upprop och videomöte 1Vi bekantar oss med varandra och var och ens mål med kursen. Vi går även igenom planering, samt några grundläggande perspektiv på lokalekonomi och förändringsarbete.
Kursvecka 1 och 2, 15 – 26 majLäs igenom LEA – lokalekonomisk analys för hållbar utveckling av Ulla Herlitz.
Beskriv orten du bor på, eller jobbar med, med uppmärksamhet på vad du vet och vad du inte vet om dess lokala ekonomi. Skriv minst 1 A4-sida. Formulera minst 3 frågor om orten du bor på eller jobbar med.
Titta på The Localization Action Guide och välj ut 3 sätt som du tror skulle kunna bidra till att utveckla din ort.
Bläddra också igenom Nya handboken i lokal finansiering.
Börja skriv på PM. 
Lördag 27 – söndag 28 maj: Träff på Färnebo folkhögskola i ÖsterfärneboVi träffas en helg på skolan i Österfärnebo. Här kommer vi att använda oss av den fiktiva orten Läckbo som vi analyserar tillsammans. Vi tittar på vilken information vi behöver för att förstå både de problem och de utvecklingsmöjligheter som finns, samt hur vi kan fördjupa vår förståelse av orten genom exempelvis intervjuer, offentlig statistik och enkäter. 
Vi kommer även att diskutera finansiering av lokal utveckling, samt ta upp olika varianter av lokalekonomisk analys, olika möjliga mål med en analys och en lokal utvecklingsstrategi samt hur lokalekonomisk analys kan göras t.ex. med fokus på att öka någon form av social rättvisa eller med fokus på en särskild del av ekonomi tex livsmedels-, energi- eller bostadssektorn.
Kursvecka 3, 29 maj – 6 juniLäs igenom Lathund för gratis statistik till en Lokalekonomisk analys, LEA.
Skissa på en strategi för utveckla din egen ort som vilar på tre ben. Avgränsa målet. Fundera på om du vill att strategin ska stärka främst en viss grupp medborgare eller orten i största allmänhet. Motivera ditt val. Skriv 1 A4-sida.
Skriv vidare på PM.
Onsdag 7 juni kl.13-16: Videomöte 2Samtal kring strategier och uppställda mål för olika orter. 
Fördjupning kring några olika exempel på lokalt förändringsarbete, samt vanliga fallgropar och utmaningar. 
Kursvecka 4, 8 – 13 juni Uppgiften är att leta efter dokumenterade exempel som kan vara särskilt relevanta för de orter ni valt att fokusera på. Förbered en kort presentation av det/de exempel du hittat och hur du tänker att de kan vara värdefulla som inspiration för er ort. 
Skriv vidare på PM.
Tisdag 13 juni kl.13-16: Videomöte 3Samtal och reflektion kring valda exempel. 
Kursvecka 5, 14-16 juniAvslutande skrivuppgift: Skriv klart det PM som du arbetat med under kursens gång. Reflektera över vad du lärt er och hur du vill gå vidare med dessa kunskaper. Formulera också några frågor som du vill diskutera mer.
Lördag 17 juni kl.10.00 -15.00: Avslutande videomöte (lunchpaus 12.00-13.00)Avslutande träff på distans. Återbesök i Läckbo och preliminärt även i Läckbos grannsamhälle. Vi arbetar med några nya utvecklingsproblem. Avslutande redovisningar och samtal utifrån era PM.