Det finns många lokala möjligheter!

Lär dig mer om hur vi tillsammans kan bygga ett mer hållbart samhälle.

Installation av solel i bostadsområde. Foto: CoCreatr. Används enligt CC BY-SA 2.0.

Perspektiv

Med kunskap om nya möjligheter kan vi orientera oss mot framtiden.

Erfarenhet

Exempel på hur det praktiskt går att tänka och göra annorlunda ger inspiration.

Samverkan

Medborgare som samverkar lokalt bidrar till en levande demokrati.

Upptäck HUr vi kan samverka!

Metoder för att stärka lokala ekonomier

Lokalekonomisk utveckling kan se ut på många olika sätt. En del sker av bara farten när människor bor och verkar på en plats. Men genom lokal samverkan och kartläggning av lokala möjligheter kan vi ofta nå ett steg längre!